Uzemneni zasuvky na co

Elektrostatické uzemnění je velmi důležitým detailem v průmyslu a přepravě hořlavých plynů, včetně nových látek, jako jsou kapaliny nebo prášky. Když je elektrostatický náboj umístěn kolem hořlavých materiálů, vzniká nebezpečí.

Farin Man

V důsledku těchto akcí se každoročně v Evropě stane více než 400 nehod. Zapálení, požáry a dokonce i začátky jsou skutečným nebezpečím, které si je vědomo všech zdravých lidí a manažerů ve sféře.

Mechanismy a styly elektrostatického uzemnění přicházejí s velkou pozorností. Jejich závazek v hodnotě je vytvořen tak, že se pomocí vhodných svorek propojí ohrožené prvky s nízkoodporovým drátem s uzemňovacím bodem. Na trhu je spousta postav - zaškrtnutých, našroubovaných, namontovaných v obalu kontejneru. Vyvinutější systémy také umožňují monitorování uzemnění v reálném čase. V kombinaci s jinými zařízeními neumožňují dávkování materiálu nebo na něm pracují v případě problémů se zemněním. Některé metody tuto možnost fyzicky blokují zavřením ventilu nebo výplně, což stojí za to v případě selhání spolupracujících zařízení nebo pokusů o obcházení zabezpečení. Taková řešení jsou obvykle vydávána na železničních a silničních cisternách.

Docela běžný problém s použitím svorek na zařízeních pracujících s laky, barvami, rozpouštědly nebo pryskyřicemi je obtížné omezit proces zúčtování materiálu na povrchu. Samozřejmě pak připravte vrstvu, která izoluje elektrostatické uzemnění, částečně nebo úplně neguje jeho účinnost. Proto hovoří nejen o zařízeních, ale také o nádobách a nádržích určených pro skladování výše uvedených materiálů.